Funkce dynama RD

Tisk PDF

 

Bosch Dynamo RD 1/2 je přístroj, který slouží k výrobě stejnosměrného proudu nezbytného pro pohon elektrických spotřebičů motocyklu. Zdroj napětí vzniká otáčením rotoru v elektromagnetickém poli cívky statoru propojené přes uhlíky dynama na komutátor. Střídavý proud je usměrněn zejména díky odporové cívce sériově připojené k budící cívce.

Druhý konec budící cívky (R= 3 ohmů) je připojen proti kostře. Druhý konec odporové cívky (R= 40 ohmů) je zapojen na svorku D+ společně s odizolovaným uhlíkem. Odporová cívka je navinuta na kotvičce regulátoru. Regulaci napětí dynama zajišťuje regulátor dynama paralelně připojený pohyblivým kontaktem mezi budící a odporovou cívku a pevným kontaktem zpětného spínače.

Vinutí regulátoru je připojeno spolu s vinutím napěťové cívky (R= 13 ohmů) na kotvičku zpětného spínače. Slouží jak pro propojení kontaktů regulátoru, tak i zpětného spínače. K zpětnému spínači je sériově připojena proudová cívka (R= 0,5 ohmů), její závity napomáhají detekci kotvičky.

Vzniklý zpětný proud napomáhá rozlepení a držení kontaktu při odběru proudu z dynama do elektrické soustavy poté kdy začne zařízení dobíjet (po nastartování) případně jeho rozlepení a přepojení na akumulátor, když klesnou otáčky a dynamo přestává dobíjet (zpravidla po vypnutí stroje).

Kontakt na vývodu svorkovnice slouží k manuální možnosti přepnutí zařízení do polohy D, která umožňuje nastartování stroje jeho roztlačením v případě, že není zapojen akumulátor či je nefunkční.

Schéma zapojení dynama RD1/2

Dynamo Bosch

Kontaktní údaje

Kontaktujte nás

inzeráty bez NSU

inzeráty NSU

Sale Prodám NSU 350 OT
04/04/2014

Price: 0 CZK

Anketa pro návštěvníky webu

Libí se Vám dvoutaktní model NSU ZDB, jako má pan Král